Potkat ho není jen tak

Několik posledních dní se dočítáme, že na Valašsku se od září potuluje medvěd. Škody, které za sebou zanechal, nejsou malé- roztrhané kozy, ovce, ale také zničené včelíny. Začíná být problém s tím, že ztrácí plachost, je stále smělejší, přestává se bát lidí.
medvěd hnědý
Ochránci přírody stále mluví o tom, že volný pohyb tohoto zvířete k naší přírodě patří. Jistě, ale pokud by se měli navrátit všechny dosud nevyhynulé druhy zvířat, neměli bychom tu být my, lidé. Nebo si to představují tak, že se můžeme stát jejich kořistí, protože masožravci či všežravci nás zkrátka smějí zařadit do svého potravinového řetězce?
Zvažuje se také varianta odchytu a převezení do zoologické zahrady. Vzhledem k tomu, že jsem víc na straně bezpečnosti lidí, souhlasila bych.
Medvěd hnědýje totiž největší evropská šelma a s medvědem ledním jde o největší druh suchozemského predátora.
lední medvěd u vody
Tady vidíme, že do mírumilovného medvídka má hodně daleko.
Velikost jeho těla se pohybuje od 2 do 4 metrů.
Hmotnost je mezi 100 až 800 kg.
Žije  20-30 let. V zajetí se může dožít i více než 40.
Na našem území byl považován už v druhé polovině 19. století za vyhynulého.
Většinou žije samotářsky, i když v některých oblastech byly spatřeny skupiny, v nichž byla dodržována přísná hierarchie podle věku a velikosti.
Na zimu upadá do hibernace – nepravého zimního spánku –  před kterým musí dosáhnout hmotnosti vyšší než 900 kg. Během listopadu a prosince uléhá na suché a klidné místo, např. ve vlastnoručně vyhrabané jámě, nebo skalní dutině a během hibernace opouští brloh, aby se vydal za potravou.
dva medvědi
I když na to nevypadá, je skvělý běžec. Jeho rychlost je vyšší než 45 km/h.
Je všežravec. Živí se jak lesními plody (houby, kořínky, zemědělské plodiny), tak živočichy (hmyz, ryby, malý a středně velcí savci).
Páří se od května do července. Samice dosahuje pohlavní dospělosti mezi 5. až 7. rokem života. Samci se začínají pářit až ve chvíli, kdy dosáhli své mohutnosti a síly, kdy svádí boj s jiným samcem o samici a území.
Samice má tzv. utajenou březost, kdy se časné zárodečné stádium nevyvíjí. Mláďata se rodí po 6-8 měsících březosti během zimního spánku.
Pokud samice nemá dostatek tukové zásoby, mláďata se rodí buď mrtvá, nebo záhy po porodu umírají. V jednom vrhu bývají jedno až čtyři.
Rodí se slepá, neosrstěná a bezzubá. U matky bývají až 4 roky.
 
Zatoulaný medvěd z Valašska se podle odborníků nebojí lidí možná proto, že byl chován v zajetí. Ale rozhodně není nešikovný. Byl viděn, jak třese stromem a následně se cpe švestkami.  Potřebuje se vykrmit na zimu a on našel pro něj ideální prostředí. Dobrá úroda ovoce, úly a často nezabezpečená hospodářská zvířata.
Zaměstnanec CHKO Beskydy řekl, že nejlepší by bylo, kdyby sám od sebe odešel do hor, ale odchytovou klec stejně musejí mít připravenou.

4.6
07